Festivaali Kilpailu Lempi-palkinto Julkaisut Uutiset Linkit Yhteystiedot Media Etusivu

NÄITÄ SIVUJA EI PÄIVITETÄ


Siirry uusille sivuille osoitteeseeen
www.kemi.fi/sarjis


Regler till Den nordiska serietävlingen i Kemi 2012

REGLER TILL DEN NORDISKA SERIETÄVLINGEN I KEMI 2012

Den nordiska serietävlingen i Kemi 2012 söker nya internetbaserade serier och övriga, mer traditionella serier i tidningsformat (senare: printserier). Tävlingen är öppen för alla nordiska tecknare och manusförfattare, alla som bor i någon av de nordiska länderna. Tävlingsbidrag ska vara på något nordiskt språk: engelska kan användas enbart som effektspråk. Den nordiska serietävlingen 2012 har två kategorier. I kategorin Internetserier är längd, form och ämnesval av bidragen fria. I kategorin Printserier kan bidragen vara antingen noveller med högst 12 sidor eller strippserier med minst 15 strippar. I båda tävlingskategorierna kan bidragen lämnas in i svart/vitt eller i färg. Antalet tävlingsbidragen från en deltagare är också obegränsat. Däremot ska tävlingsbidragen vara opublicerade (gäller även internet) i båda kategorierna. Båda kategorierna har sina särregler som berättas nedan. Möjliga preciseringar kommer att publiceras på webbsidan www.serietavling.net som är Kemi seriecentrums hemsida. I båda kategorierna delas ut prispengar för minst de tre bästa bidragen. Huvudpriset i tävlingen är 2000 €, 2:a priset 1000 € och 3:e priset 500 €. Dessutom utdelas sammanlagt 1400 € till andra intressanta bidrag. Tävlingens jury väljer topptrion bland alla tävlingsbidrag oavsett kategorin.

INTERNETSERIER
I bedömningen av internetserier beaktas förutom konstnärlig kvalitet även deras användbarhet. Bidragen och de använda effekterna ska vara sådana att serier går att läsa med vanliga datorer och program som använt ska vara bläddringsbart på nätet. Inga nya program bör vara nödvändiga att installera för läsning av bidragen. Du får använda olika tekniska effekter men bidragen ska fortfarande vara serier och inte t ex animationer. Tävlingsbidragen kan innehålla egna användargränssnitt t ex hyperlänkar som behövs för bläddring. Tävlingsbidragen bör fungera i sitt eget webbläsarfönster utan ett annat innehåll än serien och de möjliga användargränssnitten. Bidragen får inte heller innehålla länkar till andra sidor som inte är väsentliga för serien samt inte innehålla annat material som t ex reklam. De serier som tilldelas pris, hedersomnämnanden och/eller uppmärksammas på något annat sätt publiceras på Kemi seriecentrums hemsida den 18 maj 2012. Kemi seriecentrum förbehåller sig rätten att bearbeta bidragen till lämpligare format om nödvändigt. Om den publicerade serien inte har de delar som behövs för att bläddra serien skapas detta av Kemi seriecentrum. Även de bästa internetbaserade serierna kan väljas till publicering i albumform om detta är tekniskt möjligt. Bidragen måste vara färdigt i ett sådant elektroniskt format att de går att publicera på nätet. Om bidragen har många filer är det önskvärt att dessa lämnas in i zip eller rar-paket. Bidragen ska skickas till Kemi sarjakuvakeskus per e-post senast den 12 mars 2012. Adressen är kilpailu@sarjakuvakilpailu.fi Tävlingsbidragen ska skickas in som bilagor där filerna märkas med pseudonym som deltagaren valt för sig. Numrera också dina bidrag (Pseudonym1.jpg, Pseudonym2.jpg osv). Om du väljer att lämna in bidragen i zip eller rar-paket måste paketfilen vara märkta som ovan. Lämna alla dina uppgifter som namn, adress, telefonnummer samt e-postadress tillsammans med namn på dina bidragen och din pseudonym. Märk sändelsen med ”Kilpailu 2012”.

PRINTSERIER
Också i kategorin printserier är ämnesvalet fritt. Bidragen kan vara novellserier med högst 12 sidor eller strippserier med minst 15 stycken. Tävlingsbidragen ska märkas med din pseudonym och vara poststämplade senast 12 mars 2012. Bidragen ska skickas till adressen Outi Hyvönen /Sarjakuvakeskus Lasten kulttuurikeskus Sarjis Kauppakatu 27 94100 Kemi Finland Eller du kan även skicka bidragen i elektroniskt format per e-post till adressen kilpailu@sarjakuvakilpailu.fi. Sändelsen ska märkas med “Printserier 2012”.

Bifoga ditt bidrag i pappersversion ett separat kuvert med namn, adress och telefonnummer och e-mail. Märk kuvertet med din pseudonym och namnen på dina bidrag. Skicka inte originalteckningar utan mycket bra kopior för tävlingen kan inte åta sig att returnera originalen. Om finansiering går att lösa kommer Kemi seriecentrum att ge ut ett seriealbum med de bidragen som får pris eller är på något annat sätt intressanta. I så fall ges albumet ut på Kemis 30:e internationella seriefestival den 18 till den 20 maj 2012. Mera info om tävlingen e-post: Kilpailu@sarjakuvakilpailu.fi tel: +358 400 514 540 (Ilpo Koskela)